به رنگ سبز بلاگ

کرونا چه زمانی به پایان می رسد ؟

کرونا چه زمانی به پایان می رسد ؟

در کشور های مختلف واکسیناسیون با شدت و ضعف در حال انجام است . و اخبار مختلفی در مدت همه گیری کرونا از رسانه ها منتشر شده و بیم ها و امید هایی را...

نوشته های اخیر آقای دکتر رنانی

نوشته های اخیر آقای دکتر رنانی

امروز در کانال پزشکان و قانون به مطلبی بر خورد کردم که از روند کند واکسیناسیون انتقاد می کرد و همچنین مخاطبان را به نوشته های اخیر آقای دکتر رنانی در مورد مشکلات کشور...

مثبت اندیش باش

مثبت اندیش باش

ز ذهن افکار منفی را بکن دور که آن ها زندگانی را کنند شور بباش واقع نگر مثبت بیندیش خیال بافی نکن که می شوی کیش بباش از صبح تا شب پی اهداف که...

انجمن علمی فرهنگی موج نور اصفهان ، واقعا آموزش های خوبی در رابطه با کامپیوتر دارد

انجمن علمی فرهنگی موج نور اصفهان ، واقعا آموزش های خوبی در رابطه با کامپیوتر دارد

تعدادی از کتاب های آموزشی اش را گرفتم اول فکر کردم برایم پست می کنند و بعداً فهمیدم از طریق Dropbox محتوا را در اختیارم می گذارند به این دلیل که فضای کافی در...